ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

ຄຳ ໝັ້ນ ສັນຍາດ້ານຄຸນນະພາບ

 

ກ. ພາກສ່ວນ ໃໝ່ ແລະເດີມເທົ່ານັ້ນ;
ຂ. ການຮັບປະກັນ 12 ເດືອນ
c. ບໍ່ມີຂອງປອມ: ຖ້າພາກສ່ວນໃດພົບວ່າເປັນຂອງປອມ, ພວກເຮົາຍອມຮັບເອົາການກັບຄືນຫຼືປ່ຽນແທນໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ.