Chipsmall Limited - World Class Electronic Distributor

X-ray Images

ຫຼາຍ+

ເຄື່ອງມື BOM

ຫຼາຍ+

ຍີ່ຫໍ້ຈີນ

ຫຼາຍ+
xray

ຮູບພາບ & X-RAY ຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ທີ່ສຸດ

ປະສິດທິພາບ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້

ຄວາມບໍ່ລໍາອຽງແບບມືອາຊີບ

$0.23650
$0.21010
$0.06600
$0.29370
$0.21492
$0.29502
$1.83700
$0.04400
$0.14300
$0.06985
ຜູ້ຜະລິດຈຸດເດັ່ນ See More

PREMIUM ຂອງຈີນ BRANDS

ແຫຼ່ງສະຫນອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້

ການຮັບຮອງຄຸນນະພາບ

ພຽງແຕ່ພິມຄໍາຮ້ອງຂໍsourcing ຂອງທ່ານແລະໄດ້ຮັບອ້າງອີງ.

ບໍລິການປະເມີນແລະຄໍາແນະນໍາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າລາຄາການແຂ່ງຂັນຕົວຢ່າງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ສອບຖາມ
stars Based on reviews
Showing our reviews
 • ແພລຕຟອມມືອາຊີບ

  ແພລຕຟອມມືອາຊີບ

 • ການຈັດສົ່ງຄວາມໄວເຕັມ

  ການຈັດສົ່ງຄວາມໄວເຕັມ

 • ຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

  ຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

 • 365 ວັນຮັບຮອງຄຸນນະພາບ

  365 ວັນຮັບຮອງຄຸນນະພາບ

ຄໍາຄິດເຫັນ

ພວກເຮົາຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານກັບຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການຂອງ Chipsmall. ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານສໍາຄັນກັບພວກເຮົາ! ກະລຸນາໃຊ້ເວລາບຶດຫນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດແບບຟອມຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຄໍາ ຕອບ ທີ່ ມີ ຄຸນ ຄ່າ ຂອງ ທ່ານ ເຮັດ ໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າ ພວກ ເຮົາ ສະ ຫມ່ໍາ ສະ ເຫມີ ມອບ ການ ບໍ ລິ ການ ທີ່ ດີ ເລີດ ທີ່ ທ່ານ ສົມ ຄວນ . ຂອບ ໃຈ ທີ່ ໄດ້ ເປັນ ພາກສ່ວນ ຫນຶ່ງ ຂອງ ການ ເດີນທາງ ຂອງ ພວກ ເຮົາ ໄປ ສູ່ ຄວາມ ດີ ເລີດ.