ພິເສດຕ້ານທານ

ຮູບພາບ ເລກສ່ວນຜູ້ຜະລິດ ຜູ້ຜະລິດ ລາຍລະອຽດ ຈຳ ນວນທີ່ມີ ລາ​ຄາ​ຕໍ່​ຫນ່ວຍ Order
GL5516 GL5516 Senba Sensing Tech (5~10)KOhm @10lux 0.5 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 31760 $0.03160/ pcs
GL5506(4-7K) GL5506(4-7K) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) (4~7)KOhm @10lux 0.5 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 12420 $0.04080/ pcs
GL5528(10-20) GL5528(10-20) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) (10~20)KOhm @10lux 1 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 12700 $0.04170/ pcs
GL3528(10-20K) GL3528(10-20K) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) (10~20)KOhm @10lux 1 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 11305 $0.14520/ pcs
GL5537-2 GL5537-2 Senba Sensing Tech (30~90)KOhm @10lux 10 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 10960 $0.03340/ pcs
GL5516(5-10) GL5516(5-10) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) (5~10)KOhm @10lux 0.2 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 11230 $0.05130/ pcs
GL5549 GL5549 Senba Sensing Tech (100~200)KOhm @10lux 10 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 7160 $0.03070/ pcs
GL3549 GL3549 JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) (50~100)KOhm @10lux 20 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 5680 $0.13160/ pcs
GL5506(4-7K) GL5506(4-7K) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) Through Hole Photoresistors RoHS 5120 $0.04140/ pcs
GL5528A(15-20K) GL5528A(15-20K) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) (15~20)KOhm @10lux 1 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 4620 $0.06770/ pcs
GL5528(10-20) GL5528(10-20) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) Through Hole Photoresistors RoHS 4200 $0.04140/ pcs
GL5539(40-50) GL5539(40-50) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) Through Hole Photoresistors RoHS 3900 $0.04060/ pcs
GL5637(25-30K) GL5637(25-30K) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) (25~30)KOhm @10lux 3 MOhm 560 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 3540 $0.04080/ pcs
GL5539(40-50) GL5539(40-50) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) (40~50)KOhm @10lux 10 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 3320 $0.04820/ pcs
GL3537-1 GL3537-1 Senba Sensing Tech (20~30)KOhm @10lux 2 MOhm 540 nm 100 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 2815 $0.11430/ pcs
GL5537-1 GL5537-1 Senba Sensing Tech (20~30)KOhm @10lux 2 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 2780 $0.03040/ pcs
GL4516 GL4516 Senba Sensing Tech (5~10)KOhm @10lux 0.6 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 2735 $0.08160/ pcs
GL5539 GL5539 Senba Sensing Tech (30~90)KOhm @10lux 10 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 2540 $0.03030/ pcs
GL5516A(5-10K) GL5516A(5-10K) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) (5~10)KOhm @10lux 0.2 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 2290 $0.06230/ pcs
GL5626(10-15K) GL5626(10-15K) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) (10~15)KOhm @10lux 2 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 2040 $0.04890/ pcs